عکاسی حیاط وحش کمدی

دراین نوع از مسابقه عکاسی حیات وحش به بخش کمدی و خنده دار عکس هم توجه می شود؛ عکاسان علاوه بر اینکه باید عکس خوبی از حیوانات ثبت کنند، به جنبه خنده دار بودن عکس نیز توجه کرده و دراین زمینه هم رقابت می کنند.
این مسابقه از طرف موسسه نشنال جئوگرافیک و موزه تاریخ طبیعی لندن برگزار می شود. رفتارهای احمقانه حیوانات هم باعث خنده و شادی می شود و هم برای عکاسان جایزه به همراه می آورد.


شکار لحظه ها واقعا برازنده این عکس هاست.
در زیر عکس های برنده شده در این شاخه عکاسی را می بینید:

julian rad,سنجاب,عکاسی,حیات وحش ,کمدی
سنجاب بانمک/ عکاسی کمدی حیات وحش اثرjulian rad

گوزن,عکاسی,کمدی حیات وحش  ,Richardson
گوزن/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر Richardson

oli dreike,عکاسی,کمدی,حیات وحش,',vdg
گوریل / عکاسی کمدی حیات وحش اثر oli dreike

alison buttigieg,خنده دار,عکاسی,حیات وحش
پلیس خنده دار/عکاسی کمدی حیات وحش اثر alison buttigieg

julie hunt,خوک دریایی,عکاسی,حیات وحش
خوک دریایی خوش خنده/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر julie hunt

marc mol,اسب آبی,عکاسی,حیات وحش
اسب آبی/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر marc mol

 charlie davidson,اردک,عکاسی,حیات وحش,کمدی
اردک در حال پرواز/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر charlie davidson

,عکس های بامزه, حیوانااتtony dilger
دوست های بامزه/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر tony dilger

  julian rad,عکاسی,حیوانات,حیاط وحش
سنجاب پرنده/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر  julian rad

سنجاب خنده رو,عکاسی کمدی, حیات وحش yuzuru masuda
سنجاب خنده رو/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر yuzuru masuda

nicolas de vaulx,شکار,حیات وحش,عکاسی,کمدی
در حال شکار/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر nicolas de vaul
x

جغد,عکاسی,کمدی,حیات وحش,edward kopeschnyج
جغد خندان/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر edward kopeschny

سنجاب گرسنه,عکاسی,کمدی,حیات وحش,barb darpino
سنجاب گرسنه/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر barb darpino

لاک پشت,عکاسی,کمدی,حیات وحش,brenden simonson
لاک پشت خوشحال/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر brenden simonson

charles Kinsey,عکاسی,حیات وحش,پنگوئن
ورزش پنگوئن ها/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر charles Kinsey

tom stables,عکاسی,حیات وحش
خرابکاری روی سر گاو نر/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر tom stables

brigitta moser,عکاسی,حیات وحش
نگاه دزدکی/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر brigitta moser

usman priyona,عکاسی,حیات وحش,مورچه
خودکشی مورچه ها/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر usman priyona

anup deodhar,موسیقیدان,عکاسی,حیات وحش
موسیقیدان/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر anup deodhar

olivier steiner,یوگا,عکاسی,حیات وحش, کمدی
وقت یوگا/ عکاسی کمدی حیات وحش اثر olivier steiner

 

 

بازنشر : seemorgh.com

منبعwebneel.com