عکس های جدید نسیم نهالی همسر محسن فروزان پس از پایان حاشیه ها

عکس های جدید نسیم نهالی همسر محسن فروزان پس از پایان حاشیه ها

 

نسیم نهالی مدل ایرانی و همسر محسن فروزان عکس های جدیدی از خودش را منتشر کرد.

عکس های جدید نسیم نهالی

نسیم نهالی همسر محسن فروزان عکس های جدیدی از خودش را منتشر کرد.

این مدل ایرانی که پس از حاشیه های پیش آمده برای همسرش, عکس های خود را پاک کرده بود, عکس های جدیدی را در صفحه شخصی اش منتشر کرد.

 

عکس جدید نسیم نهالی

عکس جدید نسیم نهالی

 

چهره نسیم نهالی

چهره نسیم نهالی

seemorgh.com/sport
منبع: صفحه شخصی نسیم نهالی