شیطنت ویشکا آسایش در زمان عکس گرفتن با طناز طباطبایی بخاطر قد بلندش! عکس

شیطنت ویشکا آسایش در زمان عکس گرفتن با طناز طباطبایی بخاطر قد بلندش! عکس

 

ویشکا آسایش در کنار طناز طباطبایی در اکران فیلم ویلایی ها حاضر شد و عکس هایی به یادگار گرفتند.

ویشکا آسایش و طناز طباطبایی در اکران فیلم ویلایی ها

ویشکا آسایش بازیگر کشورمان در اکران مردمی فیلم ویلایی ها شرکت کرد.

این بازیگر 44 ساله در کنار طناز طباطبایی قرار گرفت و به تماشای فیلم ویلایی ها پرداخت.

ویشکا آسایش که دارای قد بلندی است, در زمان عکس گرفتن, کمی شیطنت کرد!

 

عکس ویشکا آسایش در کنار طناز طباطبایی

 

عکس ویشکا آسایش در کنار طناز طباطبایی

seemorgh.com/entertainment
منبع: صفحه شخصی ویشکا آسایش