بازیگر زن: اگر به پارتی شبانه نرویم کاری پیشنهاد نمی شود!!

بازیگر زن: اگر به پارتی شبانه نرویم کاری پیشنهاد نمی شود!!

 

پردیس افکاری بازیگر کشورمان بیان کرد اگر بازیگران باند بازی نکنند و در مهمانی های شبانه شرکت نکنند, جای کار ندارند!

پردیس افکاری درباره پارتی های شبانه چه گفت

پردیس افکاری بازیگر سینما و تلویزیون گفت: با توجه به شرایطی که این روزها بر سینما و تلویزیون حاکم است بسیاری از افراد دچار بیکاری شده اند و در واقع شرایط نابسامانی بوجود آمده است.
وی افزود: افرادی مثل من که باندی ندارند و در مهمانی های شبانه شرکت نمی کنند جای کار ندارند. فکر می کنم دلیل این موضوع هم  مدیریت های اشتباهی است که هر کسی که هر کاری دلش بخواهد می تواند انجام بدهد.


پردیس افکاری بازیگر کشورمان

پردیس افکاری بازیگر کشورمان

 

افکاری عنوان کرد: این روزها هر کسی که کمی پول ته جیب خود دارد تهیه کننده می شود و تمام اقوام خود را وارد یک کار می کند و در نهایت یکسری رنگ و حرکات باعنوان فیلم سینمایی و سریال ارائه می دهند.

این بازیگر با اشاره به اشتغال برخی از بازیگران به کار دیگری در کنار بازیگری گفت: از نظر من این کار درست نیست ولی به هرحال عده ای  به خاطر شرایط این کار را می کنند برای مثال برخی از بازیگران مرد رستوران می زنند این هم به خاطر گذران زندگی است.seemorgh.com/culture
منبع : tasnimnews.com