مدل های جدید شال و روسری

 

https://img1.etsystatic.com/066/0/8537312/il_570xN.755780027_2pek.jpg

مدل های جدید شال و روسری

https://img0.etsystatic.com/104/1/8537312/il_570xN.966039046_6q3a.jpg

مدل های جدید شال و روسری

https://img0.etsystatic.com/137/1/8537312/il_570xN.966070072_kfet.jpg

مدل های جدید شال و روسری

https://img1.etsystatic.com/121/1/8537312/il_570xN.1011936921_cuxb.jpg

مدل های جدید شال و روسری

https://img0.etsystatic.com/114/1/8537312/il_570xN.966048026_hb5g.jpg

مدل های جدید شال و روسری

https://img1.etsystatic.com/102/1/8537312/il_570xN.1012628883_gsui.jpg

مدل های جدید شال و روسری

https://img0.etsystatic.com/123/1/8537312/il_570xN.966056124_i1zr.jpg

مدل های جدید شال و روسری

https://img1.etsystatic.com/102/1/8537312/il_570xN.1012628883_gsui.jpg

مدل های جدید شال و روسری

https://img1.etsystatic.com/105/1/8537312/il_570xN.1012602249_oj2t.jpg

مدل های جدید شال و روسری

https://img0.etsystatic.com/113/1/8537312/il_570xN.965413704_pte0.jpg

مدل های جدید شال و روسری

 

https://img1.etsystatic.com/101/1/8537312/il_570xN.1012574241_bmvj.jpg

 

گردآوری : مجله پارس پارمیس

pars-parmis.ir