عکسهای سحر دولتشاهی در افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

عکسهای سحر دولتشاهی در افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

sahar-dolatshahi-fajr-6

 

sahar-dolatshahi-fajr-4

سحر دولتشاهی در افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

sahar-dolatshahi-fajr-3

سحر دولتشاهی در افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

sahar-dolatshahi-fajr-2

سحر دولتشاهی در افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

sahar-dolatshahi-fajr-1

سحر دولتشاهی در افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

jigili1.net