تعیین ورودی‌های مسابقه های دوومیدانی داخل سالن آسیا

ورودی‌های مسابقه های دوومیدانی داخل سالن آسیا مشخص شد.

 

1412232334210_24122_orig.jpg

فدراسیون دوومیدانی ورودی های مسابقه های داخل سالن آسیا را که اواخر بهمن به میزبانی دوحه قطر برگزار می شود، تعیین کرد.

 

اگر در یک ماده بیش از دو نفر بتوانند به ورودی های تعیین شده برسند فقط دو نفر اول راهی قطر می شوند.

 

رقابت های قهرمانی کشور داخل سالن که اول و دوم بهمن برگزار می شود حکم انتخابی قهرمانی آسیا را دارد.

 

پیش از این اعزام لیلا رجبی، سپیده توکلی، مریم طوسی، فرزانه فصیحی و الناز کمپانی قطعی شده بود.

 

 

** حدنصاب های تعیین شده به شرح زیر است:

 

60 متر: 6.70 ثانیه (مردان)- 7.48 (زنان)

 

400 متر: 48.47 ثانیه (مردان) – 55.40 (زنان)

 

800 متر: 1:51.00 دقیقه (مردان) – 2:12.00 (زنان)

 

1500 متر: 3:50.75 دقیقه (مردان)– 4:30.00 (زنان)

 

3000 متر: 8:15.00 دقیقه (مردان)- 9:30.00 (زنان)

 

60 متر مانع: 7.90 ثانیه (مردان) – 8.60 (زنان)

 

پرش طول: 7.70 متر(مردان) – 6.20 متر (زنان)

 

پرش ارتفاع: 2.20 متر (مردان) – 1.85 متر (زنان)

 

پرش با نیزه: 5.10 متر (مردان)- 4.00 (زنان)

 

پرتاب وزنه: 18.55 متر(مردان)- 16 متر (زنان)

 

هفتگانه: 5350 امتیاز (مردان)

 

پنجگانه: 3850 امتیاز (زنان)

 

پرش سه گام: 16.10 متر (مردان)

 

ایسنا