کاهش جریمه نقدی بارسلونا در دادگاه تجدید نظر

مقامات فیفا از کاهش میزان جریمه نقدی بارسلونا پس از برگزاری دادگاه تجدید نظر خبر دادند.

در پی نقض مقررات مربوط به امضای قرارداد با افراد زیر سن قانونی توسط باشگاه بارسلونا، این باشگاه مبلغ ۴۱۰ هزار یورو جریمه نقدی شد اما پس از اعتراض بارسلونا به بالا بودن میزان این مبلغ و تشکیل دادگاه تجدید نظر در این خصوص، مقرر شد باشگاه بارسلونا تنها ۲۲۵ هزار یورو جریمه نقدی پرداخت کند.

در تاریخ دوم آوریل ۲۰۱۴ باشگاه بارسلونا با حکم فیفا برای دو دوره پیاپی از نقل و انتقال بازیکن محروم شد و این محرومیت در پایان پاییز به اتمام خواهد رسید اما اتمام این دوره محرومیت مشروط به پرداخت ۲۲۵ هزار یورو خواهد بود.

دادگاه داوری ورزش یا بخش تظلم خواهی ورزش جهان، CAS مبلغ ۴۱۰ هزار یوروی یوفا و حتی ۳۷۰ هزار یورویی فدراسیون فوتبال اسپانیا را غیر منطقی دانسته و این ارقام را تا مرز ۲۲۵ هزار یورو کاهش داده است.

مدیر آکادمی لاماسیا، زیر مجموعه باشگاه بارسلونا نیز به خاطر نقض قوانین فیفا و یوفا باید از سمت خود کنار گذاشته شود و بارسلونا برای اجرای این حکم تا پایان نیم فصل فرصت دارد.