تیپ دختر هوادار در عکس با رضا گلزار و ماشین لوکسش

 

 
 

 از محمدرضا گلزار عکسی منتشرشده به همراه یکی از هوادارانش با این شلوار هایی که فاقشان دم مچ پایشان است. 

تیپ و استایل چهره‌های ایرانی؛

 

 

 

منبع : www.iranart.ir