شرایط تبلیغات در مجله پارس پارمیس

شرایط تبلیغات در مجله پارس پارمیس

 

 

پنل

قیمت ماهیانه

:Aهدر سایت

20000هزارتومان

B,C: بنر

10000هزارتومان

: ِِDبنر

10000هزارتومان 

تبلیغات متنی

5000هزار تومان

 

 

پنل

قیمت سه ماه

:Aهدر سایت

53000هزارتومان

B,C: بنر

23000هزارتومان

: ِِDبنر

23000هزارتومان 

تبلیغات متنی

14000هزار تومان

 

 

 

برای ثبت تبلیغات در مجله پارس پارمیس از طریق فرم تماس با به ما اطلاع دهید.