حرف های طنز ولی در عین حال عمیق و جدی ژوله در واکنش به یک اسگل!!

حرف های طنز ولی در عین حال عمیق و جدی ژوله در واکنش به یک اسکل!!

 

امیرمهدی ژوله در پستی در صفحه شخصی خود نسبت به اظهارات اخیر ترامپ واکنش نشان داد.

 

كاش اقتصادمون انقدر قوی باشه كه با مزخرفات یه اسگل،قیمت دلارش نره روی ویبره

امیرمهدی ژوله نوشت:
ترامپ كه اسگله،حرفاش هم مزخرفی بیش نبود ولی كاش اقتصادمون انقدر قوی باشه كه با مزخرفات یه اسگل،قیمت دلارش نره روی ویبره. خلیج كه خلیج همیشه فارسه ولی خدا كنه صنعت نفت مون انقدر سرمایه داخلی و خارجی جذب كنه كه میادین نفتی و گازی خلیج فارس رو اعراب همسایه برداشت نكنن.

برجام كه معاهده بین المللیه و نه این دیوانه و نه هیچ دیوانه ای نمیتونه یه طرفه به هم بزنتش ولی كاش اثار اقتصادی برجام هرچه زودتر بیاد تو سفره مردم.

استراتژی ترامپ و قبلی ها و بعدی هاش ایجاد شكاف بین مردم و حكومت بوده و هست.كاش خودمون تو هر لباس و جایگاهی با گفتار و كردارمون ،شكاف ندیم انچه را نتوانستند شكاف دهند.

ارزو برما جوانان عیب نیست.كاش


seemorgh.com/culture
منبع: صفحه شخصی امیرمهدی ژوله