مدل مانتو تابستانی بازیگران در جشن منتقدان

مدل مانتو تابستانی بازیگران در جشن منتقدان

 

هستی مهدوی فر، ویدا جوان، افسانه پاکرو، سارا بهرامی، ماه چهره خلیلی و طناز طباطبایی از جمله بازیگرانی بودند که در این مراسم شرکت کرده بودند. به همین بهانه مدل مانتو این بازیگران را گردآوری کرده ایم.

مدل مانتو بازیگران در جشن منتقدان سینما، هستی مهدوی فر تا بهناز طباطبایی

یازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینما در سال 96 شامگاه روز پنجشنبه 26 مرداد ماه در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان با حضور جمعی از بازیگران و هنرمندان سینما برگزار گردید . به همین بهانه مدل مانتو بازیگرانی که در این جشن شرکت کرده بودند را گردآوری کرده ایم.

 

مدل مانتو هستی مهدوی فر در جشن منتقدان سینما

مدل مانتو هستی مهدوی فر در جشن منتقدان سینما

 

مدل مانتو ویدا جوان در جشن منتقدان سینما

مدل مانتو ویدا جوان در جشن منتقدان سینما

 

مدل مانتو طناز طباطبایی در جشن منتقدان سینما

مدل مانتو طناز طباطبایی در جشن منتقدان سینما

 

مدل مانتو سارا بهرامی در جشن منتقدان سینما

مدل مانتو سارا بهرامی در جشن منتقدان سینما

 

مدل مانتو فاطمه گودرزی و کمند امیرسلیمانی در جشن منتقدان سینما

مدل مانتو فاطمه گودرزی و کمند امیرسلیمانی در جشن منتقدان سینما

 

مدل مانتو ماه چهره خلیلی در جشن منتقدان سینما

مدل مانتو ماه چهره خلیلی در جشن منتقدان سینما

 

مدل مانتو نسیم ادبی در جشن منتقدان سینما

مدل مانتو نسیم ادبی در جشن منتقدان سینما

 

مدل مانتو افسانه پاکرو در جشن منتقدان سینما

مدل مانتو افسانه پاکرو در جشن منتقدان سینما

 

عکاس : شهاب اسدی

seemorgh.com/lifestyle