چهره و ظاهر ترلان پروانه بعنوان مدل تبلیغاتی

چهره و ظاهر ترلان پروانه بعنوان مدل تبلیغاتی

 

ترلان پروانه بازیگر 18 ساله کشورمان, فعالیت خود بعنوان مدل تبلیغاتی را نیز آغاز کرد.

فعالیت ترلان پروانه بعنوان مدل تبلیغاتی

ترلان پروانه بازیگر کشورمان می باشد که از کودکی وارد دنیای بازیگری شده بود.

این بازیگر 18 ساله به تازگی بعنوان مدلی تبلیغاتی نیز فعالیت خود را آغاز کرده است و عکس های زیر را در صفحه شخصی اش منتشر کرده است.

ترلان پروانه هنوز توضیحی درباره این فعالیت اش نداده است.

 

عکس جدید ترلان پروانه بعنوان مدل تبلیغاتی

عکس جدید ترلان پروانه بعنوان مدل تبلیغاتی

 

عکس ترلان پروانه بعنوان مدل تبلیغاتی

عکس ترلان پروانه بعنوان مدل تبلیغاتیseemorgh.com/entertainment
منبع: صفحه شخصی ترلان پروانه