مدل مانتو الهام پاوه نژاد، ستاره اسکندری و مریم کاویانی در اکران فیلم نفس

اکران فیلم "نفس" در پردیس کوروش با حضور بازیگران برگزار شد. به همین بهانه مدل مانتو الهام پاوه نژاد، ستاره اسکندری و مریم کاویانی را گردآوری کرده ایم.

 مدل مانتو الهام پاوه نژاد، ستاره اسکندری و مریم کاویانی

اکران فیلم نفس به کارگردان نرگس آبیار در پردیس کوروش برگزار شد. بازیگران بسیاری برای اکران این فیلم حاضر شده بودند که در بین آنها الهام پاوه نژاد، ستاره اسکندری و مریم کاویانی هم حضور داشتند. به همین بهانه مدل مانتو این عزیزان را گردآوری کرده ایم.

 

مدل مانتو الهام پاوه نژاد در اکران فیلم نفس

مدل مانتو الهام پاوه نژاد در اکران فیلم نفس

مدل مانتو مریم کاویانی در اکران فیلم نفس

مدل مانتو مریم کاویانی در اکران فیلم نفس  

مدل مانتو ستاره اسکندری در اکران فیلم نفس

مدل مانتو ستاره اسکندری در اکران فیلم نفس

 

 seemorgh.com