به هیچ وجه لپ تاپ را به رختخواب نبرید !

اگر می خواهید لپ تاپتان نسوزد به هیچ وقت به هنگام خواب لپ تاپ را به رختخواب نبرید.
 همه ما حتی هنگام خواب هم لپ تاپ را از خودمان جدا نمی کنیم ، بدون آنکه از صدمات وارد شده به لپ تاپ چیزی بدانیم.
به هیچ وجه لپ تاپ را به رختخواب نبرید !

تحقیقات نشان داده است  گذاشتن لپ تاپ بر روی تخت خواب راه حفره تهویه در زیر لپ‌تاپ بسته می شود و این مسئله باعث خنک نشدن لپ‌تاپ و آسیب رسیدن به قطعات داخلی آن می شود.

yjc.ir