دستور توقیف اموال نیمار صادر شد

دادگاه برزیل قصد دارد بخشی از اموال مهاجم بارسلونا را ضبط کند.

 

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از آس، دادگاه برزیل قصد دارد دوباره اموال نیمار را مصادره کند و مدافع بارسلونا در خطر از دست دادن قایق و جت شخصی‌اش است.

 

پس از رد درخواست تجدید نظر و ضبط بیش از 43 میلیون یورو از دارایی‌های نیمار و خانواده‌اش، دادگاه برزیل احضاریه‌ای برای او فرستاد که دارایی‌های جدیدی از مهاجم برزیلی در آینده‌ای نزدیک ضبط خواهد شود. در این فهرست، نام جت شخصی و قایق او که نزدیک به هشت میلیون یورو ارزش دارد نیز دیده می‌شود.

 

 

جت شخصی نیمار

 

نیمار که محکوم به فرار مالیاتی است، در سال 2012 نزدیک به سه میلیون و نیم یورو برای خرید قایقش هزینه کرد. این قایق سه اتاق، یک سالن انتظار، آشپزخانه و مبل هشت نفره دارد.

 

 

قایق نیمار
ایسنا