عکس : سحر قریشی و حسام نواب صفوی در افتتاحیه یک فست فود!

 

اخبار,اخبار فرهنگی,سحر قریشی و حسام نواب صفوی

سحر قریشی و حسام نواب صفوی برای افتتاحیه یک فست فود به شهر اصفهان سفر کرده اند.

تصویری از سحر قریشی و حسام نواب صفوی منتشر شده که این دو هنرمند را در افتتاحیه فست فودی در شهر اصفهان نشان می دهد.

 

اخبار,اخبار فرهنگی,سحر قریشی و حسام نواب صفوی

 

اخبار,اخبار فرهنگی,سحر قریشی و حسام نواب صفوی

 
سیمرغ

beytoote.com