قاب روز: شجاعت ویژه امیرحسین صادقی!

قاب روز: شجاعت ویژه امیرحسین صادقی!

قاب-روز-شجاعت-ویژه-امیرحسین-صادقی

 در مراسم تولد فوتبالی ها کیک مالیدن دیگر به یک رسم تبدیل شده است.

 به نقل از آی اسپورت، اما در مورد تولد علی دایی سوال این بود که چه کسی جرات دارد به صورت سرمربی صبا کیک بمالد؟!

در حالیکه مهدی طارمی معتقد است کسی جرأت ندارد صورت آقای گل جهان را کیک مالی کند، کاپیتان سابق استقلال چنین کاری را انجام داد

این امیرحسین صادقی بود که این جرات را پیدا کرد و البته فقط به اندازه نوک انگشت کیک به صورت شهریار مالید!

90tv.ir