سارافون بافتني

http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13940912112923sarafon1.jpg

سارافون بافتني

http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13940912113039sarafon2.jpg

سارافون بافتني

http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13940912113056sarafon3.jpg

سارافون بافتني

http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13940912113010sarafon4.jpg

سارافون بافتني

http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13940912113126sarafon5.jpg

سارافون بافتني

http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13940912113140sarafon6.jpg

 

سارافون بافتني

سارافون بافتنی زمستانه

ارائه شده در 3 رنگ

با طراحی بسیار ساده و شیک

بافته شده از کاموای مرغوب

هدیه ای مناسب در فصل زمستان

35000 تومان