شما نظر بدهید/ گران شدن جریمه‌های رانندگی، چه تاثیری در فرهنگ رانندگی دارد؟

هیات دولت، جریمه های رانندگی را گران کرده است. این کار با توجه به قانون جدید جرایم رانندگی که چند سال پیش تصویب شد، انجام شده است. هدف هم بازدارندگی بیشتر جرایم برای پیشگیری از وقوع تخلفات است.

پلیس بارها اعلام کرده است که افزایش جریمه های رانندگی برای افزایش بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی و پیشگیری بیشتر از تخلفات است. درواقع پلیس تاکید دارد که می توان از وجهه فرهنگسازی هزینه بر بودن تخلفات رانندگی،‌ برای بهبود وضعیت فرهنگ ترافیکی و رانندگی مردم استفاده کرد. 

البته همیشه از سوی مردم انتقادات به افزایش جریمه های رانندگی وجود داشته است. این درحالی است که بسیاری هم معتقدند تنها با افزایش هزینه تخلف می توان به بهبود فرهنگ رانندگی ایرانیان امیدوار بود.

همه اینها درحالی است که ایران همچنان یکی از بالاترین آمار کشته ها و مصدومان تصادفات جاده ای را در دنیا دارد و البته مهمتر از آن،‌ بی نظمی در رانندگی و بی توجهی به اصول ترافیکی و رانندگی، دردسرهای فراوانی همچون ترافیک فشرده و سنگین در شهرها بوجود می آورد.

نظر شما در این باره چیست؟ آیا افزایش جریمه های رانندگی، به بهبود فرهنگی ترافیکی و رانندگی منجر می شود؟

نظراتتان در بخش کامنت های همین خبر برای ما بنویسید.

توجه داشته باشید؛ نظراتی که پس از ساعت ۸ شب ارسال شوند،‌ ممکن است صبح روز بعد، تایید شوند.

خبر انلاین