آغاز اردوی تیم ملی آب‌های آرام از اول بهمن

اردوی تیم ملی آب‌های آرام بانوان از اول بهمن آغاز می‌شود.

 

اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی آب‌های آرام بانوان از اول بهمن در دریاچه آزادی آغاز می‌شود و 28 قایقران در این اردو حاضر هستند.

 

هدیه کاظمی، سارا کاظمی، مینا عبداللهی، آرزو حکیمی، مائده طهماسبی، مونا ابراهیمی، نگار علیمحمدی، مریم رمضان‌خواه و گلناز غضنفریان 9 قایقران دعوت شده به این اردو در بخش کایاک بزرگسالان هستند.

 

کیانا کمال‌زاده، مائده شورگشتی، ساجده تبریزی، صدف مقدم، نازنین الله‌یاری، بیتا شاه‌بین و سما یاسمی هم در کایاک جوانان حضور دارند.

 

در بخش کانو کانادایی هم هیوا افضلی، فاطمه کرمجانی، نادیا تالانک، آتنا رئوفی، معصومه داناپور، مهسا کهنسال حضور دارند.

 

در بخش جوانان کانو کانادایی هم پریسا محمدزاده، زیبا سماک صرفه، نگین خدمتگزار، پرستو مهنما و ساناز همت‌زاده به اردو دعوت شدند.

 

این اردو تا 16 بهمن ادامه دارد.

 

بعد از ناکامی تیم ملی آب‌های آرام بانوان در کسب سهمیه المپیک، این اولین اردوی تیم ملی است.

 

ایسنا