لباس عروس های املیا اسپوزا 2016

طراح مشهور لباس عروس، املیا اسپوزا به تازگی کلکسیون لباس عروس خود برای سال 2016 را منتشر کرده است.


 ویژگی مجموعه جدید لباس عروس های املیا استفاده از آستر طلایی بسیار کمرنگ و ملیح است که در نتیجه پارچه گیپور سنگ دوزی شده آن بسیار بیشتر خود را نشان داده و طرح های زیبای آن بیشتر از آستر سفید نمایش داده می شود.


املیا اسپوزا مدل لباس عروس های 2016 خود را در دو مجموعه ارائه داده که به گزارش پرشین وی از مدل هایی با دامن راسته تا کلوش متغیر است و شاید بتوان گفت در دسته زیباترین لباس عروس های ارائه شده در سال پیش رو باشد.


تصاویر زیر کلکسیون اولین مجموعه از لباس عروس های املیا اسپوزا در سال 2016 است:


مدل لباس عروس های رمانتیک املیا اسپوزا در سال 2016

مدل لباس عروس های برند املیا اسپوزا

مدل لباس عروس های رمانتیک املیا اسپوزا در سال 2016

کلکسیون مدل لباس عروس املیا اسپوزا

 مدل لباس عروس های رمانتیک املیا اسپوزا در سال 2016

لباس عروس های سال 2016

مدل لباس عروس های رمانتیک املیا اسپوزا در سال 2016

جدیدترین لباس عروس های دنیا

مدل لباس عروس های رمانتیک املیا اسپوزا در سال 2016

شیک ترین مدل های لباس عروس

مدل لباس عروس های رمانتیک املیا اسپوزا در سال 2016

رمانتیک ترین مدل های لباس عروس

مدل لباس عروس های رمانتیک املیا اسپوزا در سال 2016

لباس عروس های گیپور و تور املیا اسپوزا

مدل لباس عروس های رمانتیک املیا اسپوزا در سال 2016

به روزترین لباس عروس های دنیا

 مدل لباس عروس های رمانتیک املیا اسپوزا در سال 2016

مدل لباس عروس های زیبا از طراح های برتر دنیا

مدل لباس عروس های رمانتیک املیا اسپوزا در سال 2016

مجموعه جدید لباس عروس

 مدل لباس عروس های رمانتیک املیا اسپوزا در سال 2016

لباس عروس های زیبا با آستر طلایی

 مدل لباس عروس های رمانتیک املیا اسپوزا در سال 2016


مدل لباس عروس های رمانتیک املیا اسپوزا در سال 2016

 

persianv.com