استقبال از عبدالله عبدالله در تهران(تصاویر)  اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری از عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت افغانستان در مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد استقبال رسمی کرد.

  جهانگیری و عبدالله در این مراسم، پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور، هیات های عالی رتبه دو کشور را به یکدیگر معرفی کردند و از یگان پرچم و تشریفات سان دیدند.

پس از دیدار  جهانگیری و عبداله عبداله، مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه ی دو کشور با حضور معاون اول رییس جمهور کشورمان و رییس اجرایی دولت افغانستان برگزار شد.

رییس اجرایی دولت افغانستان دیروز صبح برای دیدار با مقامات عالیرتبه ایرانی به دعوت رسمی همتای ایرانی اش معاون اول رئیس جمهوری وارد تهران شد. عبدالله عبدالله در سفری سه روزه به تهران علاوه بر دیدارهای سیاسی و اقتصادی، از فرایند اجرائی شدن تبدیل بندر چابهار به یک بندر بین المللی ترانزیت کالا به عنوان یکی از طرح های مشترک ایران، هند و افغانستان بازدید می کند. بازدیدی که به نظر می رسد جزء مهم ترین برنامه های سفر او خواهد بود.

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

اخبار,اخبارسیاست خارجی ,دیدار جهانگیری و عبداله عبداله

 

فرارو/بیتوته