تازه ترین عکس گرت بیل به همراه نامزد جدیدش

گرت بیل ستاره ی ولزی تیم رئال مادرید به همراه اما ریز جونز (Emma Rhys-Jones) نامزدی غیر رسمی اش را در عکس زیر مشاهده می کنید

 

nazbahar.com