تبلیغات

شرایط تبلیغات در مجله پارس پارمیس

 

 

پنل

قیمت ماهیانه

:Aهدر سایت

20000هزارتومان

B,C: بنر

10000هزارتومان

: ِِDبنر

10000هزارتومان

تبلیغات متنی

5000هزار تومان

 

 

پنل

قیمت سه ماه

:Aهدر سایت

53000هزارتومان

B,C: بنر

23000هزارتومان

: ِِDبنر

23000هزارتومان

تبلیغات متنی

14000هزار تومان

 

برای ثبت تبلیغات در سایت مبلغ پنل مورد نظر را به شماره حساب زیر واریز کرده ،بنر و فیش واریزی را به ایمیل  مجله پارس پارمیس ارسال کرده.

 

 

ایمیل :pars.parmis@gmail.com   

شماره حساب:  0317546316000

شماره کارت:  6037997178537115

شماره شبا :IR77-0170-0000-0031-7546-3160-00 

نام صاحب حساب:نیما برزگر

توجه : قبل از پرداخت از  فرم تماس با ما یا ایمیل به ما اطلاع دهید .